File thu âm bộ sách giao tiếp 4 tập

Bộ sách giao tiếp tiếng Trung được nhóm biên tập Diệu Hồ soạn thảo và thu âm lại giúp bạn dễ dàng bám theo học liệu để nâng cao trình độ.