TIẾNG TRUNG DIỆU HỒ

Phát triển kĩ năng tiếng trung, Phát triển sự nghiệp

Nothing

Sứ mệnh

Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển sự nghiệp tới hàng triệu người.

Tầm nhìn

Nền tảng phát triển kỹ năng làm việc, phát triển sự nghiệp hàng đầu Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tôn trọng

Người Gitiho lấy tôn chỉ Tôn trọng làm kim chỉ nam trong mọi mối quan hệ. Chúng tôi tin rằng mối quan hệ giữa các bên được tôn trọng sẽ giúp các bên gắn kết, bền chặt, hợp tác thành công.

Thấu hiểu

Không một công ty nào trở nên vĩ đại nếu đội ngũ không thấu hiểu thị trường, thấu hiểu khách hàng, thấu hiểu sản phẩm, thấu hiểu đồng nghiệp. Người Gitiho luôn luôn ý thức thấu hiểu là chìa khóa để chinh phục các đỉnh cao.

Kỉ luật

Không một công ty nào trở nên vĩ đại mà thiếu sự kỷ luật. Người Gitiho ý thức về sự tự chủ và tự kỷ luật thông qua từng hành động, suy nghĩ. Người Gitiho lấy năng suất và hiệu quả là thước đo cho kết quả làm việc và sự kỷ luật của bản thân và tổ chức;

BÁO CHÍ NÓI VỀ TIẾNG TRUNG DIỆU HỒ