Sách học tiếng Trung giao tiếp qua phim

Bộ sách học tiếng Trung qua phim được nhóm biên tập Disabooks soạn thảo và thu âm/quay video lại giúp bạn dễ dàng bám theo học liệu để nâng cao trình độ.