Sách giao tiếp tiếng Trung

Bộ sách học tiếng Trung giao tiếp được nhóm biên tập Disabooks soạn thảo và thu âm/quay video lại giúp bạn dễ dàng bám theo học liệu để nâng cao trình độ.

VIDEO BÀI GIẢNG + FILE THU ÂM

CHỈ FILE THU ÂM

VIDEO BÀI GIẢNG (BẢN MỚI)

CHỈ FILE THU ÂM (BẢN MỚI)