Sách giao tiếp tiếng Trung

Bộ sách giao tiếp tiếng Trung được nhóm biên tập Diệu Hồ soạn thảo và thu âm/quay video lại giúp bạn dễ dàng bám theo học liệu để nâng cao trình độ.

VIDEO BÀI GIẢNG + FILE THU ÂM

CHỈ FILE THU ÂM