BỘ SÁCH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM

BỘ SÁCH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM được nhóm biên tập Disabooks soạn thảo và thu âm/quay video lại giúp bạn dễ dàng bám theo bộ sách để nâng cao trình độ.

TẬP 1

TẬP 2

TẬP 3

TẬP 4