HỌC VIẾT CHỮ HÁN

Học chữ Hán là yếu tố cấn thiết nếu mục tiêu sử dụng tiếng Trung của bạn có liên quan tới soạn thảo văn bản, hợp đồng hay đơn giản là xem những nội dung có phụ đề bằng chữ Hán.

Khóa học viết chữ Hán được thiết kế tương ứng theo từng bài học của khóa học giao tiếp online 1 kèm 1, học song song đem lại hiệu quả ghi nhớ cao, đem lại trải nghiệm nhớ sâu sắc.

Mô tả khóa học

Nội dung này giới hạn tài khoản. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp quyền truy cập.

Nội dung khóa học

Phần 1: Nét chữ – Quy tắc cơ bản

Phần 2: Bộ thủ – 214 Bộ thủ cơ bản

Bài 1: Học viết chữ hán

Bài 2: Học viết chữ Hán

Bài 3: Học viết chữ Hán

Bài 4: Học viết chữ Hán

Bài 5: Học viết chữ Hán

Bài 6: Học viết chữ Hán

Bài 7: Học viết chữ Hán

Bài 8: Học viết chữ Hán

Bài 9: Học viết chữ Hán

Bài 10: Học viết chữ Hán

Bài 11: Học viết chữ Hán

Bài 12: Học viết chữ Hán

Bài 13: Phong cảnh Bà Nà rất đẹp

Bài 14: Tôi làm việc cho công ty máy tính

Bài 15: Xin hãy cho tôi một đôi cánh

Bài 16: Sở thích

Bài 17: Tại cửa hàng quần áo

Bài 18: Hỏi đường

Bài 19: Bạn đã quen với cuộc sống ở Việt Nam chưa?

Bài 20: Học viết chữ Hán

Đăng kí khóa học này