HỌC GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG

Có rất nhiều mục tiêu tuyệt vời mà bạn có thể đạt được dựa trên nền tảng giao tiếp tiếng Trung tốt. Giao tiếp bắt nguồn từ phát âm và từ vựng.

Trong khóa học này, Diệu và đội ngũ giáo viên từ Tiếng Trung Diệu Hồ tự tin có thể giúp bạn khởi động và tăng tốc nhanh chóng trên con đường chinh phục tiếng Trung của bản thân.

Mô tả khóa học

Nội dung này giới hạn tài khoản. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp quyền truy cập.

Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN

HỌC PHÁT ÂM BÀI 1: THANH MẪU

HỌC PHÁT ÂM BÀI 2: VẬN MẪU

HỌC PHÁT ÂM BÀI 3: THANH ĐIỆU

Bài 1: Chào Hỏi

Bài 2: Bạn Có Bận Không?

Bài 3: Bạn Bao Nhiêu Tuổi Rồi?

Bài 4: Nhà Bạn Ở Đâu?

Bài 5: Nhà Bạn Có Bao Nhiêu Người?

Bài 6: Táo Bao Nhiêu Tiền Một Cân?

Bài 7: Cậu Có Bạn Trai Chưa?

Bài 8: Hôm Nay Là Ngày Mấy?

Bài 9: Mấy Giờ Bạn Tan Học?

Bài 10: Một Ngày Của Tôi

Bài 11: Một Ngày Của Tôi

Bài 12: Cơm Mẹ Nấu Ngon Nhất

Bài 13: Phong Cảnh Bà Nà Rất Đẹp

Bài 14: Tôi Làm Việc Cho Công Ty Máy Tính

Bài 15: Cuối tuần bạn có dự định gì?

Bài 16: Sở thích

Bài 17: Tại cửa hàng quần áo

Bài 18: Hỏi đường

Bài 19: Bạn đã quen với cuộc sống ở Việt Nam chưa?

Bài 20: An ủi động viên người khác

Bài 1: Xin Hãy Cho Tôi Một Đôi Cánh (P1)

Bài 2: Xin Hãy Cho Tôi Một Đôi Cánh (P2)

Bài 3: Xin Hãy Cho Tôi Một Đôi Cánh (P3)

Bài 4: Xin Chào An Di

Bài 5: Lam Sắc Sinh Tử Luyến

Bài 6: Lưu Kim Tuế Nguyệt

Bài 7: Lưu Kim Tuế Nguyệt (P1)

Bài 8: Lưu Kim Tuế Nguyệt (P2)

Bài 9: Lưu Kim Tuế Nguyệt (P3)

Bài 10: Lưu Kim Tuế Nguyệt (P4)

Bài 11: Lưu Kim Tuế Nguyệt (P5)

Bài 12: Lưu Kim Tuế Nguyệt (P6)

Bài 13: 30 Chưa Phải Là Hết (P1)

Bài 14: 30 Chưa Phải Là Hết (P2)

Bài 15: 30 Chưa Phải Là Hết (P3)

Bài 16: 30 Chưa Phải Là Hết (P4)

Bài 17: 30 Chưa Phải Là Hết (P5)

Bài 18: 30 Chưa Phải Là Hết (P6)

Bài 19: 30 Chưa Phải Là Hết (P7)

Bài 20: 30 Chưa Phải Là Hết (P8)

Bài 21: Cú Lộn Ngược Dòng

Bài 22. Ngược Dòng Yêu Em (P1)

Bài 23: Ngược Dòng Yêu Em (P2)

Bài 24: Ngược Dòng Yêu Em (P3)

Bài 25: Ngược Dòng Yêu Em (P4)

Bài 26: Ngược Dòng Yêu Em (P5)

Bài 27: Yêu Em Từ Dạ Dày

Bài 28: Yêu Em Từ Dạ Dày (P1)

Bài 29: Yêu Em Từ Dạ Dày (P2)

Bài 30: Yêu Em Từ Dạ Dày (P3)

Bài 31: Yêu Em Từ Dạ Dày (P4)

Bài 32: Yêu Em Từ Dạ Dày (P5)

Bài 33: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Bài 34: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (P1)

Bài 35: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (P2)

Bài 36: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (P3)

Bài 37: Tình Yêu Trọn Vẹn

BÀI 38: Tình Yêu Trọn Vẹn (P1)

BÀI 39: Tình Yêu Trọn Vẹn (P2)

Bài 40: Tình Yêu Trọn Vẹn (P3)

Bài 41: Tình Yêu Trọn Vẹn (P4)

Bài 42: Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc

Bài 43: Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc (P1)

Bài 44: Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc (P2)

Bài 45: Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc (P3)

Bài 46: Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc (P4)

BÀI 47: TRẠM KẾ TIẾP LÀ HẠNH PHÚC

Bài 48: CUỘC SỐNG LÝ TƯỞNG CỦA TÌNH YÊU

Bài 49: MUÔN VÀN CÁCH YÊU (P1)

Bài 50: MUÔN VÀN CÁCH YÊU (P2)

Bài 51: MUÔN VÀN CÁCH YÊU (P3)

Bài 52: LƯU KIM TUẾ NGUYỆT (P1)

Bài 53: LƯU KIM TUẾ NGUYỆT (P2)

Bài 54: LƯU KIM TUẾ NGUYỆT (P3)

Bài 55: LƯU KIM TUẾ NGUYỆT (P4)

Bài 56: CÚ LỘI NGƯỢC DÒNG (P1)

Bài 57: CÚ LỘI NGƯỢC DÒNG (P2)

Bài 58: CHA MẸ CUỐI TUẦN (P1)

Bài 59: CHA MẸ CUỐI TUẦN (P2)

Bài 60: CHA MẸ CUỐI TUẦN (P3)

Bài 61: CHA MẸ CUỐI TUẦN (P4)

Đăng kí khóa học này