HỌC GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG

Có rất nhiều mục tiêu tuyệt vời mà bạn có thể đạt được dựa trên nền tảng giao tiếp tiếng Trung tốt. Giao tiếp bắt nguồn từ phát âm và từ vựng.

Trong khóa học này, Diệu và đội ngũ giáo viên từ Tiếng Trung Diệu Hồ tự tin có thể giúp bạn khởi động và tăng tốc nhanh chóng trên con đường chinh phục tiếng Trung của bản thân.

Mô tả khóa học

Nội dung này giới hạn tài khoản. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp quyền truy cập.

Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN

HỌC PHÁT ÂM BÀI 1: THANH MẪU

HỌC PHÁT ÂM BÀI 2: VẬN MẪU

HỌC PHÁT ÂM BÀI 3: THANH ĐIỆU

Bài 1: Chào Hỏi

Bài 2: Bạn Có Bận Không?

Bài 3: Bạn Bao Nhiêu Tuổi Rồi?

Bài 4: Nhà Bạn Ở Đâu?

Bài 5: Nhà Bạn Có Bao Nhiêu Người?

Bài 6: Táo Bao Nhiêu Tiền Một Cân?

Bài 7: Cậu Có Bạn Trai Chưa?

Bài 8: Hôm Nay Là Ngày Mấy?

Bài 9: Mấy Giờ Bạn Tan Học?

Bài 10: Một Ngày Của Tôi

Bài 11: Một Ngày Của Tôi

Bài 12: Cơm Mẹ Nấu Ngon Nhất

Bài 13: Phong Cảnh Bà Nà Rất Đẹp

Bài 14: Tôi Làm Việc Cho Công Ty Máy Tính

Bài 15: Xin Hãy Cho Tôi Một Đôi Cánh

Bài 16: Xin Hãy Cho Tôi Một Đôi Cánh

Bài 17: Xin Hãy Cho Tôi Một Đôi Cánh

Bài 18: Xin Chào An Di

Bài 19: Lam Sắc Sinh Tử Luyến

Bài 20: Kim Lưu Tế Nguyệt

Bài 21: Kim Lưu Tuế Nguyệt

Bài 22: Kim Lưu Tuế Nguyệt

Bài 23: Kim Lưu Tuế Nguyệt

Bài 24: Kim Lưu Tuế Nguyệt

Bài 25: Kim Lưu Tuế Nguyệt

Bài 26: Kim Lưu Tuế Nguyệt

Bài 27: 30 Chưa Phải Là Hết

Bài 28: 30 Chưa Phải Là Hết

Bài 29: 30 Chưa Phải Là Hết

Bài 30: 30 Chưa Phải Là Hết

Bài 31: 30 Chưa Phải Là Hết

Bài 32: 30 Chưa Phải Là Hết

Bài 33: 30 Chưa Phải Là Hết

Bài 34: 30 Chưa Phải Là Hết

Bài 35: Ngược Dòng Yêu Em

Bài 36: Ngược Dòng Yêu Em

Bài 37: Ngược Dòng Yêu Em

Bài 38: Ngược Dòng Yêu Em

Bài 39: Ngược Dòng Yêu Em

Bài 40: Ngược Dòng Yêu Em

Bài 41: Yêu Em Từ Dạ Dày

Bài 42: Yêu Em Từ Dạ Dày

Bài 43: Yêu Em Từ Dạ Dày

Bài 44: Yêu Em Từ Dạ Dày

Bài 45: Yêu Em Từ Dạ Dày

Bài 46: Yêu Em Từ Dạ Dày

Bài 47: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Bài 48: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Bài 49: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Bài 50: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Bài 51: Tình Yêu Trọn Vẹn

BÀI 52: Tình Yêu Trọn Vẹn

BÀI 53: Tình Yêu Trọn Vẹn

Bài 54: Tình Yêu Trọn Vẹn

Bài 55: Tình Yêu Trọn Vẹn

Bài 56: Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc

Bài 57: Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc

Bài 58: Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc

Bài 59: Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc

Bài 60: Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc

BÀI 61: TRẠM KẾ TIẾP LÀ HẠNH PHÚC

Đăng kí khóa học này